Bergheim
Bergheim
HomeSitemapInfo

ÍVP-BŘrgermeister in Bergheim seit 1945

Oberholzer Johann Breitbauer in Lengfelden 1945 - 1949
Gierlinger Paul Peterbauer zu Fischach 1949 - 1954
ÍR Pongruber Christian Schneiderbauer in Siggerwiesen 1954 - 1989
Josef Mo▀hammer Geometer 1989 - verst. am 27.9.2007
Johann Hutzinger Angestellter am 20.1.2008 zum Bgm. gewńhlt
     
Gierlinger Paul, Bgm. v. 1949 - 1954

 

ÍR Christian Pongruber Bgm. von 1954 - 1989

 

Josef Mo▀hammer; Bgm. von 1989 - 2007